top of page

כלי נגינה טיפוליים

עולם של צלילים קסומים ומרפאים, עתיקים וחדשים.

כאן תוכלו למצוא מבחר כלי נגינה המאפשרים ביטוי עצמי, העמקה, התכנסות ורגיעה, משחק וחקירה. הכלים בעלי צלילים מרפאים מתרבויות שונות ברחבי העולם ומסוגים שונים, מאקוסטי ועד ממוחשב. 
בנוסף לכלי הנגינה תוכלו למצוא גם את הריהוט הטיפולי ה'ויברו אקוסטי', אשר מוסיף מימד תחושתי בזכות הרטט (גלי הקול) המועבר לגוף המטופל.

כלי הנגינה הטיפוליים שלנו

מספרים על הכיסא מיתרים

“הכיסא בהחלט הפך אטרקציה, גם הצוות מאוד נהנה מההתנסות בו. מצאנו גם יתרון לפתחים הקצרים, התחושה עוטפת יותר והמיתרים ״מוגנים״ יותר כשילדים רבים מגיעים לחדר.

יש בצלילים ובתחושה משהו שמשפיע על רגיעה פיזית באופן מיידי.

אני רוצה גם לציין את האיכות של הכיסא ככלי של אינטרקציה מאחר וזה דורש התכווננות אמיתי בין המנגן למתנסה בחוויה. יש בזה משהו מאוד אינטמי” 

 

- מוריה זו-ארץ, מטפלת במוזיקה, בית ספר כי״ח

הלקוחות שלנו

bottom of page