HAPI DRUMS

משפחת תופי לשונות עשויים מתכת

הצלילים המהפנטים וחווית ההצלחה כבר מההתנסות הראשונה הופכת אותם לכלים המתאימים לכל גיל וכל אוכלוסייה.

הכלים שלנו

כתבות וסרטים

קלימבה

10.10.2017

סנסולה

10.10.2017

דרבוקה

10.10.2017

תוף פריים

10.10.2017

1/3
Please reload