top of page

פעמוני אנרגיה

כלי נגינה ייחודי המשלב את צלילי הקסילופון, עם הדהוד מתמשך כמו קערה טיבטית. פעמוני האנרגיה הם למעשה קסילופון מדיטטיבי, הנגינה על גלילי המתכת מתבצעת בעזרת מקוש והדהוד הצליל הגבוה והמדוייק מביאה לרוגע ושלווה. 

הנגינה על הפעמונים נשמעת חלומית והצלילים מהדהדים למרחקים.

ככל שיש יותר תווים כך יכולת הנגינה משתכללת.

פעמוני האנרגיה שלנו