top of page

גונג

כלי הקשה המיוצר מתערובת מתכות שונות ומקורו מהמזרח מטקסים דתיים. הצלילים העיליים המופקים מהכלי משתנים בהתאם למיקום ההקשה, מהדהדים זמן רב בחלל ומשרים רוגע.

תוכלו למצוא מבחר גונגים מסוגים שונים ובגדלים משתנים.

הגונגים שלנו