top of page

פרטיות

הפרטיות שלך חשובה לנו. לעולם לא נחלוק / נעביר את הפרטים האישיים שלך.
תנאי השימוש מסדירים את נושא הפרטיות שבו Swara אוסף, משתמש ומתחזק את האינפורמציה אשר נאספת מהמשתמש (להלן "משתמש") באתר Swara.co.il (להלן "האתר״). תנאי שימוש אלו חלים על האתר ועל כל המוצרים והשרותים שהאתר Swara מציעים.

מידע זיהוי אישי:
אנו אוספים מעת לעת מידע אישי מהמשתמש במגוון דרכים, כאשר משתמש נרשם לאתר / ממלא טופס לעלון השיווקי ובהקשר לשאר הפעילות, שירותים, מאפיינים או משאבים שאנו מאפשרים אליהם גישה באתר.
משתמשים יתבקשו כחלק מתהליך קנייה / התעניינות למלא שם, כתובת דואר אלקטרוני, כתובת דואר, מספר טלפון. אנו אוספים את האינפורמציה של המתשמשים רק אם באופן עצמאי בחרו בכך. משתמשים יכולים לסרב למלא את האינפורמציה לגביהם בכל שלב ואינם מחוייבים למלא את הפרטים באתר. בכך שיסרבו למלא חלק מתכני האתר לא יעמדו זמינים לרשותם.
מידע זיהוי לא אישי:
אנו אוספים מעת לעת מידע זיהוי לא אישי לגבי משתמשים כאשר קיים שימוש באתר. מידע זיהוי לא אישי יכול לכלול בתוכו את סוג הדפדפן, סוג המחשב, מערכת ההפעלה, ספק שירותי האינטרנט ועוד ומידע טכני לגבי המשתמשים ודרך הגעתם לאתר.

עוגיות:
אתרים משתמשים ב'עוגיות' (Cookies) לצורך תפעולם השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתרים, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתרים להעדפותיך האישיות ולצרכי אבטחת מידע. 'עוגיות' (Cookies) הן קבצי טקסט, שהדפדפן שלך יוצר. חלק מהעוגיות יפקעו כאשר תסגור את הדפדפן ואחרות נשמרות על גבי הכונן הקשיח במחשב שלך.

אם אינך רוצה לקבל Cookies, תוכל להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלך, עם זאת, נטרול העוגיות עלול לגרום לכך שלא תוכל להשתמש בחלק מהשירותים והתכונות באתר.

שימוש באינפורמציה שנאספת:
האתר אוסף אינפורמציה מהמשתמש ומשתמש באיפורמציה לשיפור השירות. האינפורמציה עוזרת לנו להגיב באופן יעיל יותר ללקוחתנו.

ביצוע הזמנות:
אנו עשויים להשתמש באינפורמציה שהמשתמש משאיר בעת מילוי ההזמנה אך ורק לשם ביצוע השירות שלשמו מילה המשתמש את פרטיו. אנחנו לא חולקים את המידע הזה עם גופים חיצוניים אלא למען ביצוע השירות בלבד.

עדכונים תקופתיים:
אנו משתמשים בכתובת הדואר אלקטרוני של המשתמש לאחר ההזמנה בכדי לשלוח לו עדכונים לגבי המוצר אותו רכש או עדכונים הרלוונטים למוצר שרכש. בנוסף במידה והמשתש שלח שאלה / בקשה נשתמש בכתובת הדואר האלקטרוני שלו בכדי להשיב לו חזרה.
אם משתמש נרשם למערכת הדיוור שלנו הוא יקבל מאיתנו אחת לתקופה עלון שבו יופעו חדשות, עדכונים, מוצרים נלווים, שרותים נלווים וכדומה. במידה והמשתמש יהיה מעוניין בכל שלב להסיר את עצמו מרשימת הדיוור יוכל לעשות זאת דרך הדואר האלקטרוני שקיבל, או לשלוח לנו דרך האתר בקשה להסיר אותו מרשימת הדיוור.

איך אנחנו שומרים על המידע שלך:
אנו משתמשים במערכות שמירה, אחסון ועיבוד נתונים אשר מוגנות לפני גורמים לא רצויים. אנו עושים את מירב המעמצים בכדי שכל המידע שמופיע אצלנו באתר ישמר חסוי לאורך כל הדרך. בעת שימוש במערכת הרכישה שלנו כל הנתנונים נמשרים תחת פרוטוקול מוגן SSL של חברת Paypal וחברת MAX כך שהמידע של אמצעי התשלום לא נשמר באתרנו.

בעת שימוש באתר המשתמש מקבל עליו את תנאי הפרטיות של האתר.

צרו קשר:
במידה ועולה שאלה לגבי מדיניות הפרטיות של אתר אתם מוזמנים ליצור איתנו קשר
Swara

ת.ד 848 מיקוד 3710801, כרכור
052-3617519
www.swara.co.il

bottom of page